Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 23 (2008) A method for locating possible sources of oil pollution in the East Vietnam Sea Tóm tắt   PDF
VU THANH CA, HOANG DUC CUONG, TRAN HONG THAI, NGUYEN XUAN HIEN, NGUYEN XUAN GIAO
 
S. 23 (2008) Alternatives for coastal protection Tóm tắt   PDF
KRYSTIAN PILARCZYK
 
S. 53 (2016) An ninh năng lượng trên lưới truyền tải trong thị trường điện cạnh tranh Tóm tắt   PDF
LÊ CÔNG THÀNH
 
S. 54 (2016) Áp dụng các chỉ số môi trường đánh giá tác động môi trường tích lũy của hệ thống hồ chứa bậc thang đến hệ sinh thái dòng chính sông Ba Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN SỸ, LÊ ĐÌNH THÀNH
 
S. 66 (2019) Áp dụng chỉ số dễ bị tổn thương sinh kế gắn với rừng ngập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại các huyện Nga Sơn và Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Tóm tắt   PDF
PHÙNG NGỌC TRƯỜNG, LÊ ANH TUẤN, PHẠM THỊ BÍCH NGỌC, NGUYỄN THỊ XUÂN THẮNG
 
S. 43 (2013) Áp dụng mô hình hec-ressim mô phỏng hệ thống hồ chứa thủy điện trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn Tóm tắt   PDF
LÊ HÙNG, TÔ THÚY NGA
 
S. 32 (2011) Áp dụng phương pháp CVM để ước lượng ý muốn thanh toán cho sử dụng nước sinh hoạt nông thôn ở khu vực lưu vực sông Hồng - Thái Bình Tóm tắt   PDF
ĐÀO VĂN KHIÊM, NGUYỄN THỊ HƯƠNG
 
S. 64 (2019) Áp dụng phương pháp tính toán trọng số AHP để xác định chỉ số dễ bị tổn thương dưới tác động của biến đổi khí hậu tại Côn Đảo Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THANH NGA, NGUYỄN THỊ XUÂN THẮNG
 
S. 45 (2014) Áp dụng tiếp cận tối ưu để phân tích kinh tế phân bổ nước cho tưới và phát điện Tóm tắt   PDF
ĐÀO VĂN KHIÊM
 
S. 17 (2007) Áp dụng điêu kiện biên Neumann trong mô hình tính toán thủy động lực học Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THÚY ĐIỂM
 
S. 39 (2012) Ânh hưởng của việc khai thác và sử dụng tài nguyên nước tới chế độ thủy văn nước ngầm và vấn đề xâm nhập mặn vào các tầng chứa nước vùng đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận Tóm tắt   PDF
Nguyễn Cao Đơn
 
S. 65 (2019) Ðánh giá lượng vận chuyển bùn cát đến đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG BÌNH, VŨ HUY CÔNG, VÕ NGỌC DƯƠNG
 
S. 26 (2009) Ô nhiễm bởi một số chất hữu cơ thơm đa vòng (PAH) trong không khí tại Hà Nội Tóm tắt   PDF
VŨ ĐỨC TOÀN
 
S. 24 (2009) ánh giá mức độ tồn lưu và sự biến đổi của HCH trong đất tại Hà Nội và Bắc Ninh Tóm tắt   PDF
VŨ ĐỨC TOÀN
 
S. 56 (2017) Ảnh hưởng của áp lực dòng chảy đến dao động cửa van hình cung Tóm tắt   PDF
ĐÀO VĂN HƯNG
 
S. 37 (2012) Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu – nước biển dâng đến tình hình xâm nhập mặn dải ven biển Đồng bằng Bắc bộ Tóm tắt   PDF
PHẠM TẤT THẮNG, NGUYỄN THU HIỀN
 
S. 36 (2012) Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Cả Tóm tắt   PDF
CÙ THỊ PHƯƠNG
 
S. 41 (2013) Ảnh hưởng của bước thời gian mưa thiết kế đến kết quả tính toán hệ số tiêu thiết kế Tóm tắt   PDF
NGUYỄN TUẤN ANH
 
S. 45 (2014) Ảnh hưởng của các công trình trên các cửa sông lớn đến xâm nhập mặn vào hệ thống sông đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
LƯƠNG QUANG XÔ
 
S. 33 (2011) Ảnh hưởng của các dự án phát triển thủy lợi tới chế độ thủy văn: trường hợp tại đồng bằng Vu Gia-Thu Bồ Tóm tắt   PDF
NGUYỄN TÙNG PHONG
 
S. 50 (2015) Ảnh hưởng của chân vịt tàu thuyền tới sự xáo trộn bùn cát đáy và bồi lấp trở lại luồng tàu Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN GIÁP, NGUYỄN TRUNG VIỆT
 
S. 61 (2018) Ảnh hưởng của chế độ bón phân cho lúa tới thay đổi hàm lượng Ni tơ trong kênh tiêu của lưu vực Hán Quảng, tỉnh Bắc Ninh Tóm tắt   PDF
ĐẶNG MINH HẢI
 
S. 55 (2016) Ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sản lượng Điều vùng Đông Nam Bộ Tóm tắt   PDF
TRIỆU ÁNH NGỌC, LÊ TRUNG THÀNH, TRẦN ĐĂNG AN, NGUYỄN VĂN HẢI
 
S. 46 (2014) Ảnh hưởng của Enso tới diễn biến hạn khí tượng ở lưu vực sông Cái Tóm tắt   PDF
NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
 
S. 34 (2011) Ảnh hưởng của ethanol đối với dung dịch bentonite trong công nghệ thi công tường hào chống thấm Bentonite Tóm tắt   PDF
NGUYỄN CẢNH THÁI, NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
 
1 - 25 trong số 1167 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941